We wonen steeds kleiner

De spreekwoordelijke baksteen in de maag ligt steeds meer Vlamingen op de maag. De aanhoudende stijging van de prijzen voor bouwgrond en de strengere (energie)normen maken nieuwbouw almaar duurder. En dus zit er maar één ding op: downsizen. In vergelijking met 2000 bouwen we grosso modo al een vijfde kleiner.

De cijfers van de FOD Economie liegen er niet om. “Vandaag woont de Vlaming in een woning die gemiddeld 27 m² kleiner is dan de 160 m² in 2000. Wie in een flat woont, moet het met 17 m² minder stellen dan de 83 m² in 2000”, zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw. Ten opzichte van 1990 is de trend nog een pak indrukwekkender: “Toen bouwden we nog huizen met een woonoppervlakte van gemiddeld 222 m² en flats van 160 m². Woonhuizen zijn met andere woorden bijna 100 m² kleiner dan 25 jaar geleden, appartementen zijn zelfs gehalveerd in oppervlakte.”

Budgettaire redenen
Naar de verklaring voor de trend is het niet ver zoeken. “Die daling heeft voornamelijk budgettaire redenen”, zegt Dillen. “De bouwheer heeft nu eenmaal een welbepaald budget ter beschikking, maar de bouwgronden zijn intussen flink in prijs gestegen en ook de normen inzake energieverbruik, ventilatie en dergelijke zijn verstrengd.”

Sinds 2000 is de prijs van bouwgrond in Vlaanderen liefst verdrievoudigd. Een meeruitgave waar strikt genomen niets extra’s tegenover staat. “Anders dus dan de energienormen, die je moet zien als een investering in kwaliteit, die zichzelf bovendien op termijn terugverdient”, zegt Marc Dillen. Wat niet wegneemt dat de bouwheer ook dat bedrag meteen moet ophoesten. “Vandaar dat wij vragen dat banken meer rekening houden met het energiezuinige karakter van woningen wanneer zij een hypothecaire lening toekennen”, aldus nog Dillen.

Bron: Het Nieuwsblad

Mobiliteit dé doorslaggevende factor bij aankoop van woning

“Vooral in stedelijke gebieden is de Belg bereid meer te betalen voor een goede ligging”

Waar vroeger de oppervlakte en een tuin doorslaggevend waren bij de aankoop van een woning, speelt mobiliteit vandaag de allesbepalende factor. Dat blijkt uit een analyse van de ongeveer 6.000 transacties van vastgoedgroep Century 21. "Files en het almaar moeilijkere evenwicht tussen werk en gezin dwingen ons om na te denken over waar we precies gaan wonen. En dat geldt zeker voor jonge kopers en gezinnen", luidt het.

Uit de analyse blijkt dat files en slechte bereikbaarheid de verkoop van bijna drie op de tien woningen bemoeilijkt. Terwijl tot voor kort een mooie, grote en liefst zuidelijk georiënteerde tuin de doorslaggevende factor was bij quasi elke vastgoedtransactie, speelt vandaag de bereikbaarheid een doorslaggevende rol. Woon-werkverkeer is de bepalende factor geworden, gevolgd door de nabijheid van scholen en winkels, luidt het.

Filevrij wonen

"Huis-tuintje-boompje is passé. Filevrij wonen is het nieuwe streefdoel", zegt Isabelle Vermeir van Century 21. "Kopers kennen de toenemende verkeersproblemen in ons land en willen zich niet nog meer stress op de hals halen door op een slecht gelegen locatie te gaan wonen."

Uit de analyse blijkt voorts dat kopers bereid zijn om wel 10 tot 20 procent meer te betalen voor een woning met een goede ligging. "Dat komt al gauw neer op 50.000 euro. Vooral in stedelijke gebieden is de Belg bereid méér te betalen voor een goede ligging, al speelt dit ook in almaar meer gemeenten een belangrijke rol."

(bron: Belga)
  

Waarom staat een huis te lang te koop?

Staat een woning al een tijdje te koop? Verkopers maken zich dan vaak zorgen. Want waarom raakt hun woning niet verkocht? Moet er aan de alarmbel worden getrokken? We vragen het aan 8 ervaren vastgoedmakelaars.

“Vanaf wanneer spreken we van te lang?”

Wie zijn woning te koop aanbiedt, wil liefst alles zo snel mogelijk in kannen en kruiken hebben. En terecht, de eerste dagen en weken dat een pand te koop staat, zijn vaak cruciaal. De verkoopkansen van een woning dalen na de eerste maand. Lukt het niet meteen, dan hoeft men zich niet ongerust te maken. De vastgoedmakelaars stellen vast dat een woning gemiddeld tussen de drie à vier maanden te koop staat. Wanneer staat een woning dan wel te lang te koop? Dat pinnen de vastgoedmakelaars vast op zes maanden. Dit gaat gelukkig om een minderheid van de te koop staande woningen.

Waarom staat een woning te lang te koop?

Prijskaartje
De grootste reden is vaak dat de prijs niet marktconform is. In de meeste gevallen betekent dit dat de vraagprijs van de woning te hoog wordt ingeschat. Enkel wanneer de waardebepaling correct gebeurt, trek je potentiële kopers aan. Een reële prijsbepaling is dus belangrijk. Maar het komt ook voor dat wanneer een woning correct geschat is, de panden met het hoogste prijskaartje momenteel het langst te koop blijven staan.
 

Staat van het huis
Heeft de woning nog heel wat renovatiewerken, zoals de vernieuwing van de elektriciteit, nodig? Dan zal een eigenaar wellicht iets langer op zich laten wachten. Potentiële kopers houden rekening met de kosten, die na de totale kostenberekening niet meer in verhouding is met de eigenlijke waarde van de woonst. Huizen die recent gerenoveerd en perfect instapklaar zijn, verkopen dan weer sneller. De keerzijde van de medaille is dan weer dat het totaalpakketje zijn prijs heeft, waarbij we dus terugvallen op het eerste puntje.
 

Stijl van het huis
Over kleuren en smaken valt niet te twisten en dat gaan we dus niet doen. Maar er wordt best rekening gehouden met situaties waarbij kopers toch afhaken door een subjectieve kijk op een woning. Hier geldt ook: wat voor de verkoper leefbaar en mooi is, is niet per se van toepassing op de koper. De inrichting of de indeling van de woning speelt dus een rol. Aan de indeling van een huis kan je niet meteen wat veranderen. De inrichting kan je wel aanpakken. Verkopers kunnen de woning depersonaliseren wanneer mensen komen kijken. Door alle persoonlijke spullen weg te halen, geeft het hen de ruimte om de puzzel zelf in elkaar te leggen.

Omgeving
De omgeving kan eveneens een rol spelen of een pand al dan niet gegeerd is. Wanneer men naast een drukke spoorweg, een gevaarlijke steenweg of de luchthaven woont, is het mogelijk dat mensen minder snel toehappen. En wanneer er een kwartier moet worden gestapt om een bus te nemen of koffiekoeken te halen, springen kopers niet meteen op de kar.

Bron: Zimmo

 

Wat is de waarde van uw huis?

Wat is de waarde van vastgoed? Wat een koper er aan wil geven. Helaas, dat cliché biedt geen concreet vertrekpunt voor een verkoper. Daarom doet die vaak een beroep op vastgoedschatters: makelaars, notarissen of vastgoedexperts.
Een onderzoek van de consumentenorganisatie Test-Aankoop uit 2011 leerde al dat zo’n schatting geen exacte wetenschap is: tussen de hoogste en laagste schatting voor hetzelfde pand zat 100.000 euro verschil. En ook de prijzen van de erelonen konden flink schommelen.

Iedereen kan een bordje met de titel vastgoedexpert aan zijn deur hangen, waarschuwt Philippe Janssens van het studiebureau Stadim. Hoe weet je dan of een schatter een geloofwaardig bedrag op je huis plakt? ‘Hij moet argumenten geven voor het hoe en waarom van zijn schatting. Als hij die waarde vanuit verschillende standpunten en invalshoeken kan onderbouwen, dan zit je goed.’

download het volledig artikel

Hoeveel geld kan u lenen?

Vóór u een hypothecair krediet krijgt, wil de kredietverstrekker uiteraard zeker weten dat u het geleende bedrag kan terugbetalen. Verschillende elementen spelen daarbij een rol: uw maandinkomen, de waarde van de grond of woning die u wil aankopen en het type krediet dat u wil afsluiten.
 
Leg uzelf een limiet op
 
De bedragen die u maandelijks voor uw hypothecair krediet terugbetaalt, mogen in principe niet hoger liggen dan 1/3 van uw inkomen. Als u maandelijks 3.000 euro netto verdient, zal uw terugbetalingslimiet dus rond 1.000 euro per maand schommelen. Deze limiet kan natuurlijk variëren in functie van uw inkomen, uw familiale lasten, de waarborgen,…
 
Criteria van de kredietverstrekker
 
Uw inkomen bepaalt natuurlijk mee het bedrag dat de kredietverstrekker wil financieren. Daarnaast hanteert hij nog andere criteria :   
 
• het deel van de aankoop dat u met eigen spaargeld financiert;
• de geschatte waarde van de woning of de grond die u wil kopen, bouwen of renoveren;
• de waarborgen die u kan geven.
 
Er zijn verschillende handige online tools, om te weten hoeveel geld u heeft om uw hypothecair krediet terug te betalen. Wij geven er u een paar mee:
 

Nieuwe informatieplicht vanaf 1 januari 2015: meedelen of woning opgenomen is in inventaris onroerend erfgoed of beschermd is

Na het EPC-attest, het keuringsattest voor elektriciteit, de verplichte vermelding van overstromingsgevoeligheid, … komt er vanaf 1 januari 2015 nog een wettelijke informatieverplichting bij voor wie een woning verkoopt of verhuurt. Concreet zal nu ook moeten meegedeeld worden of een pand beschermd is of voorkomt op een inventaris onroerend erfgoed. De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) is tevreden dat de consument nog beter geïnformeerd zal worden. Maar tegelijkertijd wijzen de vastgoedmakelaars op het almaar complexer worden van vastgoedtransacties.

Vanaf 1 januari 2015 worden alle erfgoedsoorten - gaande van monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie - in één overkoepelende regelgeving gegoten, het zogenaamde onroerend erfgoeddecreet. Daarbij zal ook een nieuwe informatieplicht gelden. En dat zowel voor wie particulier verkoopt of verhuurt, als voor vastgoedmakelaars of notarissen.  
Wie een beschermd pand verkoopt of verhuurt zal in de publiciteit én in de verkoopovereenkomst moeten vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. Voor woningen die onder geïnventariseerd erfgoed vallen, moet dit alles niet in de publiciteit worden opgenomen maar wel in de verkoopovereenkomst. 

Volledig artikel:

Vastgoed: te veel "verbrande" panden!

Verbrande panden?
In vastgoedtermen is een woning ‘verbrand’ als die te lang te koop staat en uiteindelijk onder de marktwaarde wordt verkocht. De eigenaar heeft er zich figuurlijk de vingers aan gebrand. Het is een situatie die nog te vaak voorkomt en die verkopers uiteraard ten alle koste moeten vermijden!
 
Te hoge vraagprijs
Volgens vastgoedexperts moet de oorzaak vaak worden gezocht bij een te hoge initiële vraagprijs. Niet-professionele verkopers hebben namelijk vaak de (natuurlijke en menselijke) neiging om de waarde van hun woning te overschatten.
 
Mijn huis, mijn leven
Voor eigenaars is hun huis dan ook op de eerste plaats hun leven. De tijden die ze er hebben beleefd met hun partner, hun kinderen, vrienden... Al die herinneringen die verbonden zijn met het huis vormen een sentimentele waarde, die bij de koper echter niet bestaat. Maar dat is niet alles.

download het volledig artikel

Woningprijzen stukken duurder door woonbonus

De woonbonus is een belastingvermindering op de hypotheeklening. In 2005 werd de maatregel ingevoerd met de bedoeling woningen beter betaalbaar te maken. Ook daarvoor bestonden er al vergelijkbare fiscale voordelen, maar door de hervormingen in 2005 werd het verschil in fiscale behandeling tussen huur- en eigendomswoningen beduidend groter..

In de verkiezingsbeloften 2014 willen de meeste partijen de woonbonus behouden. De CD&V wil de woonbonus zelfs uitbreiden voor wie renoveert of investeert in ecologisch wonen. Sp.a wil het systeem socialer maken door de aftrek te vergroten voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Vlaams Belang wil extra fiscale stimulans voor wie in de stad gaat wonen. Ook Open VLD wil de woonbonus behouden, maar vindt dat er de keuze moet bestaan tussen dat voordeel of de lagere registratierechten. Groen is de enige partij die de bonus wil afbouwen. Onze huizen zijn te duur, en een afbouw van de bonus gaat de prijzen weer op een gezond niveau brengen, zegt de partij.

download het volledig artikel

Rationele en kritische koper drukt prijzen in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant is de periode van de emo-aankopen duidelijk voorbij. Verkopers worden er geconfronteerd met kritische kandidaten die ook nog eens de tijd nemen om zich goed te bezinnen over het kostenplaatje van de noodzakelijke oplapwerken.
In de provincie Vlaams-Brabant zijn de prijzen voor villa’s vorig jaar met gemiddeld 1,4 procent gedaald tot 390.620 euro. ‘Dat bevestigt ons aanvoelen dat de prijzen voor alleenstaande woningen

in de Brusselse noordrand niet meer stijgen en integendeel licht onder druk staan’, zegt Wouter De Neve van het immobiliënkantoor Structura in Wemmel.
‘We verwachten trouwens dat de prijzen een verdere correctie zullen ondergaan. In 2004 zijn de prijzen voor alleenstaande woningen té snel beginnen stijgen. Nu komen we langzaam weer op onze pootjes terecht.’ Volgens De Neve hebben vooral villa’s die te oud en te groot zijn het moeilijk. ‘Kandidaatkopers kunnen de woning en de noodzakelijke renovatiewerken niet meer betalen. Soms dreigen de verkopers zelfs alleen nog de prijs van de bouwgrond te krijgen.’

Daarbij komt dat de banken nooit nog 100 procent van de koopprijs lenen en de kredietnemers de lening ook niet meer over een lange periode van 25 of 30 jaar mogen terug betalen. Als de ontleners het woonkrediet moeten terugbetalen in 20 jaar weegt dat ook zwaarder door in het gezinsbudget.

download het volledig artikel